Z kim współpracujemy

Fundacja „Rozwój to Radość” zrzesza przeszło sześćdziesięcioro dzieci z różnymi zaburzeniami rozwoju. Zajmujemy się problematyką rewalidacji oraz wszechstronnego stymulowania rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną. Głównym obszarem naszej profesjonalnej aktywności jest praca z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wynikających z takich wad, schorzeń i problemów jak: autyzm, porażenie mózgowe, zespół Downa, ADHD, zaburzenia integracji sensorycznej, zaburzenia koncentracji uwagi, a także różnego rodzaju trudności w uczeniu się oraz funkcjonowaniu społecznym.

Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Przewlekle Chorym „Chronica” powstało w 2003 roku z inicjatywy pracowników Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu. Celem Stowarzyszenia jest m.in. organizowanie kompleksowej terapii pacjentów przebywających w Zakładzie, a także pomoc tym chorym, którzy przebywają w domach oraz szerzenie praktycznej i teoretycznej wiedzy na temat funkcjonowania osób przewlekle chorych, opieki i pielęgnacji (między innymi poprzez udział w konferencjach naukowych organizowanych przez Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych).

Misją Fundacji SYNAPSIS jest niesienie profesjonalnej pomocy dzieciom i dorosłym osobom z autyzmem i ich rodzinom oraz wypracowywanie systemowych rozwiązań, które poprawią jakość ich życia. Celem Fundacji SYNAPSIS jest umacnianie, propagowanie i wspieranie m.in. rozwoju więzi rodzinnych i społecznych; podmiotowości i godności jednostki oraz rodziny; wspólnotowości w rodzinie i społecznościach; własnych możliwości ludzi, a zwłaszcza poczucia kompetencji społecznej, inicjatywy i kreatywności; ekologicznego widzenia problemów ludzkich, rodzinnych i społecznych.