Głównym obszarem aktywności CENTRUM

jest praca z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych wynikających z takich wad, schorzeń i problemów jak:

^

Choroby neurologiczne

^

Spektrum autyzmu

^

ADD (zespół zaburzeń uwagi)

^

Jąkanie

^

Zespoły genetyczne

^

Zaburzenia integracji sensorycznej

^

Mózgowe porażenie dziecięce

^

Trudności w uczeniu się oraz funkcjonowaniu społecznym

^

Zaburzenia mowy

^

ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej)

Zajęcia realizowane są w trybie pracy indywidualnej lub w kilkuosobowych grupach. Tryb i metody pracy z konkretnym podopiecznym oraz częstotliwość spotkań terapeutycznych ustalane są zawsze w sposób indywidualny i wynikają bezpośrednio z potrzeb danego pacjenta.

Im wcześniej nastąpi zdiagnozowanie problemu i podjęcie działań terapeutycznych, tym większa szansa na lepsze ich efekty.

Dla każdego podopiecznego zostaje opracowany indywidualny program zajęć, prowadzona jest również dokumentacja bieżącej pracy terapeutycznej.

Długość zajęć, w zależności od rodzaju problemu oraz ogólnego poziomu funkcjonowania dziecka, waha się od 30 do 50 minut.

Istnieje możliwość prowadzenia terapii w domu.

Centrum organizuje zajęcia edukacyjno-integracyjne

Przygotowane są one z myślą o młodzieży uczęszczających do przedszkoli i szkół oraz innych placówek wychowawczo-edukacyjnych. Te „specjalne” zajęcia w placówkach oświatowych mogą być realizowane jednorazowo w formie prelekcji i pogadanek tematycznych lub regularnie jako cykle edukacyjne oparte na podstawie programowej danego etapu edukacji. Zajęcia takie opierają się na spotkaniu i zabawach z psem / psami terapeutycznymi (Labrador retriever). Celem tych zajęć jest edukacja poprzez zabawę z wykorzystaniem metody AAA. AAA – Animal Assisted Activities – to zajęcia z udziałem zwierząt (w tym przypadku psa) dostarczające ich uczestnikom możliwości motywacyjnych, edukacyjnych oraz rekreacyjnych.

W Centrum korzystamy

z wielu metod pracy terapeutycznej. Oto lista najważniejszych z nich:

E

Metoda Dobrego Startu

E

Kynoterapia

E

Masaż Shantala

E

Terapia taktylna wg dr S. Masgutowej

E

Alternatywne metody komunikacji

E

Metoda ustno - twarzowa wg dr S. Masgutowej

E

Terapia ręki

E

Stymulacja bazalna

E

Masaż klasyczny

E

Metoda integracji sensorycznej

E

Metoda stymulowanych seryjnych powtórzeń (SSP)

E

Metoda werbo - tonalna

E

Koncepcja NDT – Bobath

E

Metoda Ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

E

Terapia z zastosowaniem kombinezonu DUNAG–02

E

Metoda Ch. i M. Knillów

E

Terapia jąkania

E

Metoda TEACCH (diagnoza wg profilu psychoedukacyjnego z opracowanym na jej podstawie indywidualnym programem edukacyjno – terapeutycznym)