Nasze zdjęcia

Nasze zdjęcia

Sale terapeutyczne

Rok 2014/2015

Rok 2014/2015

Specjalistyczne usługi

Rok 2014/2015

Rok 2014/2015

Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny ,,Sowa”

Terapia psychologiczno – pedagogiczna

Logopedia

Integracja sensoryczna

Fizjoterapia

Zajęcia grupowe

Zajęcia grupowe