Wspomagamy rozwój dzieci

Wspomagamy rozwój dzieci

Serdecznie Witamy Państwa

na stronie Centrum Terapii, Rewalidacji i Wspomagania Rozwoju!

O nas

Od ponad 3 lat zespół terapeutów: fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, psycholog, logopeda, pedagog, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, terapeuta zajęciowy, zajmuje się problematyką rewalidacji oraz wszechstronnego stymulowania rozwoju dzieci i młodzieży. Pracujemy w Centrum Terapii, Rewalidacji i Wspomagania Rozwoju, którego celem jest, jak wynika już z samej jego nazwy, terapia, rewalidacja oraz wszechstronne stymulowanie osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i fizycznymi. Głównym obszarem aktywności Centrum jest praca z dziećmi i młodzieżą, u których zdiagnozowano różnego rodzaju deficyty rozwojowe objawiające się m.in. trudnościami w nauce przedszkolnej lub szkolnej oraz szeroko rozumianym funkcjonowaniu społecznym. Poprzez stosowanie całej gamy metod pracy terapeutycznej dążymy do poprawy funkcjonowania naszych podopiecznych, tak, by mogły one coraz lepiej radzić sobie z wyzwaniami dnia codziennego.

Przeczytaj co mamy Ci do zaoferowania!

więcej

Zobacz, kto tworzy nasz zespół!

więcej

Sprawdź kto z nami współpracuje!

więcej